Filmska banka

  Mitja Primec

  Gluma u filmovima:

1967 - Nevidljivi bataljon