Filmska banka

  Mato Grković

  Gluma u filmovima:

1930 - Grješnice
1952 - Hoja! Lero!
1961 - Carevo novo ruho
1970 - Put u raj