Filmska banka

  Dušanka (Duda) Antonijević

  Gluma u filmovima:

1962 - Čudna devojka