Filmska banka

  Božidar Smiljanić

  Gluma u filmovima:

1963 - Kozara
1969 - Bitka na Neretvi
1979 - Novinar