Filmska banka

  Mladen Krstevski

  Gluma u filmovima:

1994 - Pred doždot (Pre kiše)
kao Trifun
1994 - Seobe