Filmska banka

  Zorica Gajdaš

  Gluma u filmovima:

1970 - Burduš
kao devojka sa audicije II