Filmska banka

  Blagoja Spirkovski

  Gluma u filmovima:

1988 - Neka čudna zemlja
1994 - Pred doždot (Pre kiše)
kao vođa bande