Filmska banka

  Milica Stojanova

  Gluma u filmovima:

1986 - Srećna nova ''49
1994 - Pred doždot (Pre kiše)
kao tetka Cveta