Filmska banka

  Igor Nikolovski

  Gluma u filmovima:

1962 - Obračun
kao sudija