Filmska banka

  Mirko Ristić

  Gluma u filmovima:

1963 - Desant na Drvar
kao krojač