La banque du film

  Jasna Dragović

  La scénographie des films:

1981 - Piknik u Topoli
1984 - Pazi šta radiš (Maturanti)
1988 - Neka èudna zemlja
1989 - Dr br. 1: masmediologija na Balkanu
1990 - Dr br. 2: balkanska perestrojka
1994 - Biće bolje
Le costumographie