La banque du film

  Igor Savin

  La musique des films:

1985 - Na istarski naèin
1988 - Haloa - praznik kurvi
1994 - Vukovar se vraća kući