Film database

  Albena Stavreva

  Performed in films:

1995 - Underground
as devojka iz tunela
1998 - Barking on stars
as Dokic Olivera