Filmska banka

  Ivo Spincic

  Scenografija za filmove:

1953 - Jara gospoda
1955 - Kala