Filmska banka

  Dzemo Cesovic

  Scenografija za filmove:

1966 - Sretni umiru dvaput