Filmska banka

  Vera Jovanovic

  Gluma u filmovima:

1968 - Unschuld ohne Schutz
kao maceha