Filmska banka

  Metoda Zorcic

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao prodavacica