Filmska banka

  Tanja Vrenk

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao Hojka