Filmska banka

  Tina Subic

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao Violeta