Filmska banka

  Livio Bogatec

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao Fitipaldijev otac