Filmska banka

  Uros Basta

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao Luka