Filmska banka

  Nadja Strajnar

  Gluma u filmovima:

1973 - Pastirci (Cobancici)
kao zena