Filmska banka

  Kim Keo

  Gluma u filmovima:

1993 - Arizona dream
kao mehanicka lutka